Ilustračný obrázok na požiar je dobre byť pripravený

Na požiar obytných áut je lepšie byť pripravený

Každý rok dochádza v celej Európe k tisíckam dopravných situácií, pri ktorých obytné vozidlo zachvátil požiar. Nemusí sa jednať len o dopravné nehody – často je na vine aj technická chyba, zlá elektroinštalácia a ďalšie príčiny. 

Horiace obytné vozidlo
Horiace obytné vozidlo | Na požiar obytných áut je lepšie byť pripravený | Turčan auto karavan centrum

Aj pri kempovaní nie je nikdy k požiaru ďaleko – v karavane sa často manipuluje s plynovým spotrebičmi, horľavými kvapalinami či otvoreným ohňom. Skúsení karavanisti vedia, že nie malé riziko hrozí aj od neopatrných susedov vedľa parkujúcich vozidiel.

Ak k takejto nepríjemnej udalosti dôjde, je dobré mať po ruke prostriedok, ktorý, vzniknutý požiar vie uhasiť, či aspoň spomaliť, kým dorazí profesionálna pomoc a tým minimalizovať škody majetku a zdravia. 

Hasiaci prístroj pre obytné vozidla a karavany
Hasiaci prístroj ako nutná výbava pre obytné vozy | Na požiar obytných áut je lepšie byť pripravený | Turčan auto karavan centrum

Na Slovensku hasičský prístroj nie je súčasť povinnej výbavy vo vozidle do 3,5t., no v niektorých krajinách EÚ, je hasičský prístroj jej súčasťou.

Krajiny v ktorých budete potrebovať pre vaše obytné vozidlo hasiaci prístroj vo výbave

Patrí do povinnej výbavy v krajinách napríklad :

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Estónsko
 • Litva
 • Poľsko
 • Grécko
 • Turecko
 • Rumunsku
 • Rusko
 • Ukrajina

Doporučené mať hasičský prístrojaute/ karavane je v Dánsku, NórskuŠvédsku.

Existujú ešte určité špecifické úpravy týchto povinností – napríklad v Chorvátsku, kde hasiaci prístroj musí byť vo výbave komerčných vozidiel.

Čo sa rozumie pod pojmom hasiaci prístroj?

Hasiaci prístroj je definovaný v norme STN EN 3. Na prevedenie hasiaceho prístroja sú stanovené aj ďalšie požiadavky ako napríklad:

 • minimálna doba účinnosti
 • účinný rozsah teplôt
 • technické prevedenie
 • požiadavky na kontroly a servis 

Aký je najvhodnejší typ hasiaceho prístroja pre automobily alebo karavany?

Najvhodnejší typ je práškový hasiaci prístroj. Tento typ je možné použiť pri hasení pevných, kvapalných i plynných horľavých látok. Je vhodné si zaobstarať prístroj aspoň s dvoma kilogramami hasiacej látky.
Takýto prístroj nájdete aj u nás na eshope medzi hasiacimi prístrojmi.

Ďalšie prednosti tohoto hasiaceho prístroja je, že sa môže použiť aj pre hasenie elektrického zariadenia pod napätím (do 1 000 V). Hasiaci prístroj sa môže používať v teplotnom rozsahu +60 °C  -30 °C, pretože jeho náplň je mrazuvzdorná.

typy hasiacich prístrojov proti požiaru
Typy hasiacich prístrojov | Na požiar obytných áut je lepšie byť pripravený | Turčan auto karavan centrum

Ideálne umiestnenie hasiaceho prístroju pre Váš obytný voz

Súčasť hasiaceho prístroja o objeme do 2 kg náplne je držiak vhodný na umiestenie vo vozidle. Hasiaci prístroj umiestnite čo najbližšie k vodičovi. Najvhodnejším riešením je uchytenie k podlahe pod jedným z predných sedadiel, pod schránkou pred spolujazdcom a pod.

Hasiaci prístroj ma byť umiestnený tak, aby neohrozil bezpečnosť osôb cestujúcich vo vozidle.

Nemal by v karavane prekážať, avšak musí byť v prípade požiaru ihneď prístupný. Celá posádka by mala vedieť, kde prístroj v prípade potreby nájde.

Vhodne umiestnený hasiaci prístroj pod sedadlom karavanu
Priestor vhodný pre hasiaci prístroj | Na požiar obytných áut je lepšie byť pripravený | Turčan auto karavan centrum

Aká je životnosť hasiaceho prístroja a ako často ho treba kontrolovať?

Životnosť hasiaceho prístroja je 20 rokov. Môže sa používať aj opakovane a môže sa po použití znova plniť. Aby však prístroj plnil svoju funkciu, musí byť prevádzkyschopný, teda udržiavaný v riadnom technickom stave. Kontrola hasiaceho prístroja sa vykonáva 1x za rok a tlaková skúška hasiaceho prístroja každých 5 rokov. Ak si nie ste istí, stačí sa pozrieť na dátum výroby hasiaceho prístroja, ktorý je vyrazený na nádobe. Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z.  

Revízia hasiacich prístrojov pre obytne vozy a karavany
Nezabúdajte si kontrolovať svoje hasiace prístroje | Na požiar obytných áut je lepšie byť pripravený | Turčan auto karavan centrum

Odporúčame, aby ste si minimálne 1x za rok nechali skontrolovať svoje obytné auto alebo karavan v autorizovanom servise. Zároveň, nie všetky montáže odporúčame robiť v domácom prostredí. 

Použité externé zdroje:

https: //www.kentonline.co.uk/deal/news/motorhome-bursts-into-flames-210953/
https: //www.mountfield.sk/hasiaci-pristroj-praskovy-1-kg-9vpr0183
https://blog.carhelp.sk/hasiaci-pristroj-v-aute/
https://hastex.sk/sluzby/tlakova-skuska-hasiacich-pristrojov/
https://dhzhradok.webgarden.cz/zahlavi/d-lezite-informacie/hasiace-pristroje

Predošlé články:

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *